Čo je bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitálna mena, ktorá umožňuje takmer okamžité platby hocikomu kdekoľvek na svete. Bitcoin používa peer to peer sieť bez centrálnej autority. Priebeh transakcií a vydávanie nových bitcoinov zabezpečuje samotná sieť.

Bitcoin je prvá úspešná implementácia distribuovanej kryptomeny. Zakladá sa na myšlienke, že peniaze sú akýkoľvek objekt, alebo druh informácie, ktorá je akceptovaná ako platidlo za tovar alebo služby. Bitcoin sa zakladá na myšlienke použitia kryptografie na vytvorenie a presun peňazí namiesto použitia centrálnej autority.

Bitcoin má všetky potrebné vlastnosti peňazí: prenositeľnosť, trvanlivosť, deliteľnosť, rozpoznateľnosť, vzácnosť, zložitosť falšovania.

Bitcoin je peer to peer digitálna hotovosť, ktorá prináša monetárnu autonómiu jej užívateľom. Umožňuje fungovať tomuto systému, na rozdiel od tradičných mien, bez potreby dôverovať tretej strane. Zlyhanie dôvery u tradičných mien spôsobuje systémové kolapsy. Bitcoin využitím kryptografie, decentralizovanej siete a open source softvéru sa zbavuje potreby dôvery tretej strane ako je banka alebo vláda.

Bitcoinové transakcie sú možné bez akéhokoľvek povolenia a bez obmedzenia hranicami štátov.

Nevyžadujú identifikáciu odosielateľa ani prijímateľa.

Sú odolné voči cenzúre. Nikto nemôže zastaviť prebiehajúcu transakciu.

Prebehnutú transakciu nie je možné vrátiť späť.

Transakcie sú relatívne rýchle.

Sieť je bežiaca nonstop.

Bitcoin má aj funkciu úložiska hodnoty.

Počet bitcoinov je maximálne 21 miliónov.

Náklady na uloženie sú minimálne.

Bitcoiny je možné skryť.

Bitcoiny sú plne pod kontrolou užívateľa.